Grafika mapy UE NTS1 Grafika mapy region/województwaGrafika mapy powiatów

Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego.

Logo Głównego Urzędu Statystycznego
Portal Informacyjny GUS
Logo Banku Danych Lokalnych
Bank Danych Lokalnych
Logo System Monitorowania Rozwoju STRATEG
System Monitorowania Rozwoju
Logo EUROSTAT
Eurostat
Copyrights © 2016 Główny Urząd Statystyczny