Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały pogrupowane w układzie czterech ładówpobierz:
Wersja offline

Łady

Ład gospodarczy

Zrównoważony rozwój gospodarczy – określający strategiczne cele i środki generujące efektywny rozwój społeczno-gospodarczy.

W ramach ładu gospodarczego wyodrębniono następujące dziedziny:

  • moduł krajowy – rozwój gospodarczy, zatrudnienie, innowacyjność, transport, wzorce produkcji;
  • moduł regionalny – rozwój gospodarczy, zatrudnienie, innowacyjność, transport, wzorce produkcji rolniczej;
  • moduł lokalny – rozwój gospodarczy, zatrudnienie, transport.
Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny