Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały pogrupowane w układzie czterech ładówpobierz:
Wersja offline

Łady

Ład społeczny

Zrównoważony rozwój społeczny – identyfikujący strategiczne cele i środki oraz przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa.

W ramach ładu społecznego wyodrębniono następujące dziedziny:

  • moduł krajowy – zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, ubóstwo i warunki życia, edukacja, dostęp do rynku pracy, bezpieczeństwo publiczne, wzorce konsumpcji;
  • moduł regionalny – zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, ubóstwo i warunki życia, edukacja, dostęp do rynku pracy, wzorce konsumpcji, adekwatność dochodu w okresie starości, czynniki warunkujące zdrowie, przestępczość, wypadki drogowe;
  • moduł lokalny – zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, ubóstwo i warunki życia, edukacja, dostęp do rynku pracy, wzorce konsumpcji, adekwatność dochodu w okresie starości, czynniki warunkujące zdrowie, przestępczość, wypadki drogowe.
Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny