Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały pogrupowane w układzie czterech ładówpobierz:
Wersja offline

Łady

Ład instytucjonalno-polityczny

Ład instytucjonalno-polityczny wyodrębniony został z ładu społecznego i dotyczy globalnego partnerstwa i dobrego zarządzania.

W ramach ładu instytucjonalno-politycznego wyodrębniono następujące dziedziny:

  • moduł krajowy – finansowanie zrównoważonego rozwoju, polityka spójności i efektywności, globalizacja handlu, społeczeństwo obywatelskie – otwartość i uczestnictwo oraz aktywność obywatelska, równoprawność w zarządzaniu;
  • moduł regionalny – otwartość i uczestnictwo, instrumenty ekonomiczne;
  • moduł lokalny – otwartość i uczestnictwo, instrumenty ekonomiczne.
Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny