Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Kontaktpobierz:
Wersja offline

Kwestie merytoryczne obejmujące:

wskaźniki monitorujące cele Agendy 2030

Logo Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny

Al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Logo Głównego Urzędu Statystycznego

e-mail:

Agenda2030@stat.gov.pl

wskaźniki krajowe oraz na poziomie Unii Europejskiej

Logo Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Katowicach

ul. Owocowa 3
40-158 Katowice

Logo Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych

tel.: (+48 32) 77 91 256,
fax: (+48 32) 77 91 300

wskaźniki na poziomie regionalnym i lokalnym

Logo Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31
50-950 Wrocław

Logo Urzędu Statystycznego

Ośrodek Banku Danych Lokalnych

tel.: (+48 75) 642 40 47

e-mail: B.Bal-Domanska@stat.gov.pl

Kwestie techniczne dotyczące:

funkcjonowania aplikacji internetowej

Logo Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Katowicach

ul. Owocowa 3
40-158 Katowice

Logo Statistical Office in Katowice Centre for Projecting and Databases

Ośrodek Projektowania i Baz Danych

tel.: (+48 32) 77 91 299,
fax: (+48 32) 77 91 300

e-mail: R.Pajak@stat.gov.pl

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny