Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Odpady

Każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii odpadów, określonych w załączniku nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. Zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny