Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Przedszkole

Placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat., przedszkole jest podstawową placówką wychowania przedszkolnego, obok oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny). Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny