Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Sektory instytucjonalne według Rachunków Narodowych (RN)

Grupy krajowych jednostek instytucjonalnych charakteryzujących się wspólną funkcją pełnioną w procesie produkcji, celem ekonomicznym oraz rodzajem prowadzonej działalności. Na potrzeby rachunków narodowych wyróżnia się następujące sektory: sektor przedsiębiorstw, sektor instytucji finansowych (łącznie z instytucjami ubezpieczeniowymi), sektor instytucji rządowych i samorządowych, sektor gospodarstw domowych, sektor instytucji niekomercyjnych oraz sektor zagranica.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny