Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Standaryzowane współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia oraz nowotworów złośliwych

Określają ile zgonów z powodu chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych wystąpiłoby w danej populacji (w przeliczeniu na 100 tys. ludności) gdyby struktura wieku była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny