Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Surowy współczynnik umieralności

Iloraz liczby zarejestrowanych w danym roku kalendarzowym zgonów i liczebności badanej populacji (w przeliczeniu na 100 tys. ludności).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny