Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Ścieki przemysłowe

Ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. Rodzaje i ilość zanieczyszczeń zawartych w ściekach przemysłowych są bardzo różnorodne. Zależą od rodzaju przemysłu, rodzaju surowców używanych do produkcji i od stosowanej technologii produkcji. W statystyce, do ścieków przemysłowych zalicza się również wody chłodnicze, zanieczyszczone i zasolone wody z odwadniania zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych oraz ścieki socjalno-bytowe, towarzyszące procesom produkcyjnym.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny