Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów) – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. Zm.). Dane dotyczą ścieżek rowerowych zlokalizowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Należy uwzględnić drogi dla rowerów konstrukcyjnie oddzielone od innych dróg lub jezdni tej samej drogi oraz pasy ruchu dla rowerów (tj. część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi). Za jedną ścieżkę rowerową należy uważać ścieżkę stanowiącą jeden ciąg niezależnie od ilości skrzyżowań z innymi drogami, które przekracza (tj. jedna ścieżka, składająca się z kilku odcinków).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny