Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Współczynnik płodności

Stosunek liczby urodzeń żywych w danym okresie do liczby kobiet będących w wieku rozrodczym. Współczynnik liczony jest dla okresów nie krótszych niż rok. Wyraża średnią liczbę dzieci urodzonych w ciągu badanego okresu przypadającą na 1000 kobiet (lub na 100 kobiet) w wieku rozrodczym.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny