Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Zużycie gazu w gospodarstwach domowych

Ilość gazu dostarczona gospodarstwom domowym. Obliczane jest na podstawie dokonanych wpłat zaliczkowych przez odbiorców korygowanych za okresy ubiegłe. Saldo dodatnie zmniejsza, a ujemne zwiększa zużycie gazu w roku, w którym dokonano rozliczeń.,

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny