Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Zużycie wody na potrzeby zakładu

Woda zużyta przez zakład na cele produkcyjne, eksploatacyjne, socjalne i administracyjne, za wyjątkiem wody dostarczanej do budynków mieszkalnych np. zakładowych.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny