Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Długość linii kolejowych eksploatowanych

Suma długości budowlanych linii kolejowych normalnotorowych, wąskotorowych i szerokotorowych czynnych w dniu 31 XII. Przez długość budowlaną linii kolejowych rozumie się odległość pomiędzy jej punktami krańcowymi mierzoną na liniach jednotorowych - wzdłuż osi toru, a na liniach wielotorowych wzdłuż osi najdłuższego toru.

1. Linie kolejowe normalnotorowe to linie, których tory mają prześwit wynoszący 1435 mm.

2. Linie kolejowe wąskotorowe to linie, których tory mają prześwit mniejszy niż 1435 mm. (np. 1000 mm, 785 mm).

3. Linie kolejowe szerokotorowe to linie, których tory mają prześwit większy niż 1435 mm. (np. 1524 mm).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny