Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Drogi powiatowe

Do dróg powiatowych zalicza się drogi nie zaliczone do dróg krajowych i wojewódzkich stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny