Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

EMAS

System Ekozarządzania i Audytu (Eco-Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną i usługową, organy administracji publicznej i samorządowej, instytucje pożytku publicznego), dążące do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań w kierunku poprawy ochrony środowiska naturalnego. Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 14001.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny