Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny