Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Krajowe zużycie energii brutto

Suma ilości dostarczonych na rynek krajowy poszczególnych nośników energii, prezentuje ilość energii niezbędnej do zaspokojenia wewnętrznej konsumpcji kraju (pozyskanie energii pierwotnej + produkcja z odzysku paliw + import energii + zmiana stanu zapasów – eksport energii – „bunkier”).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny