Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Ludność faktycznie zamieszkała

Ludność faktycznie zamieszkała to osoby zameldowane na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej i faktycznie tam mieszkające oraz osoby przebywające czasowo i zameldowane w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące). Do ludności faktycznie zamieszkałej nie są zaliczani cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo, natomiast stali mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności) zaliczani się do ludności faktycznej danej jednostki podziału terytorialnego.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny