Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Ład instytucjonalno-polityczny

Ład instytucjonalno-polityczny wyodrębniony został z ładu społecznego i dotyczy globalnego partnerstwa i dobrego zarządzania.

W ramach ładu instytucjonalno-politycznego wyodrębniono następujące dziedziny:

- w module krajowym – finansowanie zrównoważonego rozwoju, polityka spójności i efektywności, otwartość i uczestnictwo, aktywność obywatelska

- w module regionalnym – otwartość i uczestnictwo, instrumenty ekonomiczne

- w module lokalnym – otwartość i uczestnictwo, instrumenty ekonomiczne

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny