Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Ład społeczny

Zrównoważony rozwój społeczny – identyfikujący strategiczne cele i środki oraz przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa.

W ramach ładu społecznego wyodrębniono następujące dziedziny:

- w module krajowym – zmiany demograficzne, zdrowie publiczne,

ubóstwo i warunki życia, edukacja, dostęp do rynku pracy, bezpieczeństwo publiczne, wzorce konsumpcji

- w module regionalnym –zmiany demograficzne, adekwatność dochodu w okresie starości, zdrowie publiczne, czynniki warunkujące zdrowie, ubóstwo i warunki życia, edukacja, dostęp do rynku pracy, przestępczość, wypadki drogowe, wzorce konsumpcji

- w module lokalnym – zmiany demograficzne, adekwatność dochodu w okresie starości, zdrowie publiczne, czynniki warunkujące zdrowie, ubóstwo i warunki życia, edukacja, dostęp do rynku pracy, przestępczość, wypadki drogowe, wzorce konsumpcji

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny