Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Migracja

Przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu. Migracje dzielimy na:

- migracje wewnętrzne (to zmiana miejsca zamieszkania w kraju)

- migracje zagraniczne (to przemieszczenia ludności związane ze zmianą kraju zamieszkania).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny