Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Nakłady inwestycyjne na działalność B+R

Nakłady na nowe środki trwałe związane z działalnością B+R; zakup (przejęcie) używanych środków trwałych oraz na pierwsze wyposażenie inwestycji (nie zaliczane do środków trwałych, a nabyte ze środków inwestycyjnych). Klasyfikowanie nakładów inwestycyjnych według rodzajów środków trwałych dokonywane jest w oparciu o aktualnie obowiązującą Klasyfikację Rodzajową Środków Trwałych.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny