Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP)

Spis powszechny jest badaniem przeprowadzonym na pełnym zbiorze obserwowanych obiektów należących do danej populacji lub zbiorowości. Spis powszechny ludności dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych. Źródłami danych mogą być:

- tradycyjne spisy powszechne;

- spisy powszechne oparte na danych z rejestrów administracyjnych;

- kombinacja tradycyjnych spisów powszechnych z badaniami reprezentacyjnymi;

- kombinacja spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z badaniami reprezentacyjnymi;

- kombinacja spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z tradycyjnymi spisami powszechnymi;

- kombinacja spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych badaniami reprezentacyjnymi oraz tradycyjnych spisów powszechnych; oraz

- odpowiednie badania oparte na próbie rotacyjnej („kroczące” spisy powszechne).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny