Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Nawozy mineralne lub chemiczne

Sole mineralne lub inne związki chemiczne wytwarzane metodą przemysłową, wprowadzane do gleby w celu wzbogacenia jej w składniki odżywcze oraz wyrównania ubytku pewnych pierwiastków pobieranych przez uprawiane na niej rośliny. Przeznaczone są do stosowania przedsiewnego i pogłównego.

W ramach nawozów sztucznych (zwanych też mineralnymi) można wyróżnić:

- nawozy azotowe – np. saletra wapniowa, sodowa, amonowa, saletrzak, mocznik; zawierają aktywny anion azotowy; głównymi półproduktami służącymi do ich wytworzenia jest amoniak (NH3) i kwas azotowy (HNO3),

- nawozy fosforowe – np. superfosfat, supertomasyna, tomasyna; zawierają przyswajalny przez rośliny fosfor; produkowane są z takich surowców mineralnych, jak apatyty pochodzenia magmowego i fosforyty pochodzenia wtórnego, osadowego,

- nawozy potasowe – np. sole potasowe, siarczan potasowy, kainit; zawierają przyswajalny przez rośliny potas otrzymywany z minerałów zawierających sole potasowe,

- nawozy mieszane – zawierające równocześnie kilka ważnych dla roślin pierwiastków w postaci przyswajalnej, zmieszane z kredą, gipsem lub z innymi organicznymi substancjami, np. nitrofoska, chlorek amonowy.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny