Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Jednostki prezentacjipobierz:
Wersja offline

-

brak

tys.

tysiąc

mln

milion

złoty

g

gram

kg

kilogram

GJ

gigadżul

Gg

gigagram

t

tona

kW

kilowat

MW

megawat

kWh

kilowatogodzina

GWh

gigawatogodzina

TJ

teradżul

p.proc.

punkt procentowy

kgoe

kilogram oleju ekwiwalentnego

toe

tona oleju ekwiwalentnego

euro00

wartość euro wyrażona w kursie rynkowym

km

kilometr

m2

metr kwadratowy

ha

hektar

m3

metr sześcienny

dam3

dekametr sześcienny

hm3

hektometr sześcienny

szt.

sztuka

ob.

obiekt

dni

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny