Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Sposoby prezentacji danych w module Agenda 2030pobierz:
Wersja offline

Przechodząc do modułu Agenda 2030 lub wybierając z menu górnego w zakładce Moduły element Wskaźniki SDG dla Polski użytkownik otrzymuje w lewym menu bocznym widok pełnej listy wskaźników SDG.

W celu zawężenia wyświetlanej listy do wskaźników zasadniczych z listy ONZ, dla których dane dla Polski są dostępne należy kliknąć element Dostępne wskaźniki zasadnicze. Dostęp do wskaźników alternatywnych (tj. takich, które są zbliżone do wskaźników z listy ONZ, proponowane w przypadku braku wskaźnika zasadniczego) użytkownik uzyskuje poprzez element Wskaźniki zastępcze widoczny w menu górnym w zakładce Moduły. Wybór w tej zakładce pozycji Wskaźniki B.D. spowoduje natomiast wyświetlenie wskaźników z listy globalnej, dla których dane dla Polski są obecnie niedostępne.

Po przejściu do wybranego zestawu wskaźników oraz wskazaniu wybranego wskaźnika z lewego menu bocznego, użytkownik uzyska nowy widok z trzema zakładkami: Polska, Porównanie wskaźników Agenda 2030 oraz Metryka wskaźnika.

Zakładka Polska przedstawia tablicę dla wskaźnika wybranego z modułu Agenda 2030 - z danymi dla Polski (od 2010 r., tam gdzie to możliwe). Nie jest możliwe dokonywanie przez użytkownika zmian w układzie wygenerowanej tablicy.

Zakładka Porównanie wskaźników Agenda 2030 - z poziomu tej zakładki możliwa jest prezentacja danych w tablicy dla kilku wybranych wskaźników Agendy 2030.
Dokonanie wyboru dodatkowych wskaźników możliwe jest za pomocą ikony Ikona lupa, znajdującej się nad tablicą wskaźnika wybranego na wcześniejszym etapie.

Ikona Ikona odśwież tabele umożliwia ponowne załadowanie zamkniętych tablic.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny