Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Archiwumpobierz:
Wersja offline

Archiwum” zawiera wskaźniki z modułu krajowego, które zostały usunięte z zestawu WZR w wyniku prac prowadzonych z zamiarem doboru wskaźników najpełniej obrazujących ideę zrównoważenia. Przed aktualizacją zestaw WZR obejmował 24 dziedziny (zawierające ogółem 76 wskaźników), w tym dwie dziedziny z ładu instytucjonalno-politycznego: Otwartość i uczestnictwo oraz Aktywność obywatelska, które po aktualizacji zostały połączone w jedną: Społeczeństwo obywatelskie – otwartość i uczestnictwo oraz aktywność obywatelska.

Wskaźniki znajdujące się w „Archiwum” zostały pogrupowane tematycznie według ładów i dziedzin oraz alfabetycznie.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny