Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Nowościpobierz:
Wersja offline

Nowości” umożliwają prezentację danych dla nowych wskaźników dodanych do krajowej listy mierników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju. Wskaźniki oznaczone dopiskiem „NOWY!” wypracowane zostały podczas etapu prac w zakresie aktualizacji zestawu wskaźników na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych. Po aktualizacji krajowego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju w ramach ładów wyodrębniono 25 dziedzin. W ładzie instytucjonalno-politycznym w stosunku do poprzedniej listy wskaźników dodano dwie nowe dziedziny: Globalizacja handlu oraz Równoprawność w zarządzaniu.

Wskaźniki znajdujące się w zakładce „Nowości” zostały pogrupowane tematycznie według ładów i dziedzin oraz alfabetycznie.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny