Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Ważniejsze skrótypobierz:
Wersja offline

r.

rok

art.

artykuł

pkt

punkt

poz.

pozycja

itp.

i tym podobne

dn.

dnia

nr

numer

tj.

to jest

m. in.

między innymi

ds.

do spraw

tzw.

tak zwany

np.

na przykład

lp.

liczba porządkowa

tzn.

to znaczy

Dz.U.

Dziennik Ustaw

M.P.

Monitor Polski

OZE

odnawialne źródło energii

PKB

produkt krajowy brutto

DMC

krajowe zużycie materiałów

GUS

Główny Urząd Statystyczny

WE

Wspólnoty Europejskie

ESA

Europejski System Rachunków Narodowych

ISCED

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji

NTS

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

SERIEE

Europejski System Zbierania Informacji Ekonomicznej Dotyczącej Ochrony Środowiska

BAEL

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

EHCI

Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia

EU-SILC

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

NBP

Narodowy Bank Polski

UE

Unia Europejska

UE-27

Unia Europejska (kraje Unii Europejskiej bez Chorwacji)

UE-28

Unia Europejska (kraje Unii Europejskiej z Chorwacją)

KE

Komisja Europejska

Eurostat

Europejski Urząd Statystyczny

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych

OECD

Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju

UNDP

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia

CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej

IPCC

Międzyrządowy Zespół do spraw Ewidencji Ludności

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny