Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Znaki umowne i atrybuty danychpobierz:
Wersja offline

Zero (0)

zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5

(0,0)

zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

Kropka (.)

zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych

Kreska (-)

brak informacji

„W tym”

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

Przecinek (,)

oznacza liczby prezentujące liczby dziesiętne

Znak #

tajemnica statystyczna

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny