Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej

Populacja gospodarstw domowych, które otrzymały pomoc materialną lub rzeczową za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej; a także jako zbiorowość osób, wszystkich członków tych gospodarstw, bez względu na to kto i jakie świadczenie otrzymał. Pojęcie to stosuje się zamiennie z określeniem korzystający z pomocy społecznej.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny