Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Odpady komunalne zebrane selektywnie

Segregowane u źródła i gromadzone w oddzielnych pojemnikach i workach.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny