Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Opłaty eksploatacyjne

Opłaty eksploatacyjne uiszczane są przez przedsiębiorstwa górnicze za prawo eksploatacji zasobów mineralnych, takich jak surowce energetyczne (np. węgiel kamienny), kruszce metali szlachetnych i rudy metali (np. rudy miedzi), sole (np. sól kamienna), surowce skalne (np. kamienie ozdobne) i wody podziemne (np. solanki, wody termalne). Większa część wpływów z tych opłat (60%) stanowi dochód własny gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem, pozostała część - dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny