Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3) pobór wód,

4) składowanie odpadów.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny