Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Organy uchwałodawcze JST

Do organów uchwałodawczych (stanowiących) jednostek samorządu terytorialnego jest zalicza się radę gminy, radę powiatu i sejmik wojewódzki.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny