Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie podmioty gospodarki narodowej: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów. Publikowane dane nie zawierają osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny