Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Zgodnie z metodologią ESA’95 sektor instytucji rządowych i samorządowych obejmuje wszystkie jednostki instytucjonalne będące pozostałymi producentami nierynkowymi, których produkcja przeznaczona jest na spożycie indywidualne i ogólnospołeczne oraz które są finansowane z obowiązkowych płatności dokonywanych przez jednostki należące do pozostałych sektorów i/lub wszystkie jednostki instytucjonalne, których podstawową działalnością jest redystrybucja dochodu i majątku narodowego. Sektor instytucji rządowych i samorządowych dzielony jest na następujące podsektory: instytucji rządowych na szczeblu centralnym, instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym oraz funduszy ubezpieczeń społecznych. Do ww. sektora należy również podsektor instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym, który w Polsce nie występuje, dotyczy on krajów o federalnej strukturze rządów.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny