Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Sieć komunikacji miejskiej

Dane o sieci komunikacji miejskiej dotyczą komunikacji autobusowej (łącznie z autobusami pospiesznymi) w miastach – łącznie z obsługą ruchu podmiejskiego i międzymiastowego pozostającego w gestii zakładów komunikacji miejskiej oraz zakładów prywatnych obsługujących niektóre miasta lub określone linie.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny