Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Siła nabywcza

Ilość poszczególnych towarów i usług jakie można nabyć za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i przeciętną miesięczną emeryturę i rentę z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny