Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwalany na rok budżetowy (kalendarzowy). Jest jednym z elementów uchwały budżetowej, która stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Uchwała budżetowa składa się z:

1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) załączników (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego; plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych; plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny