Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Środowiskowa pomoc społeczna

Pomoc świadczona z poziomu gminy, w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. Pomoc ta jest przyznawana imiennie, na konkretną osobę, ale na podstawie pełnej oceny sytuacji gospodarstwa domowego tej osoby.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny