Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne – tj.:

1) świadczenia z ubezpieczeń społecznych, do których zaliczono:

- emerytury i renty (bez realizowanych na mocy umów międzynarodowych),

- zasiłki, świadczenia rehabilitacyjne i jednorazowe odszkodowania powypadkowe;

2) pozostałe świadczenia społeczne, które obejmują:

- świadczenia rodzinne,

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 1 X 2008 r.; do 30 IX 2008 r. — zaliczkę alimentacyjną,

- rentę socjalną,

-zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny