Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Tablice trwania życia

Tablice trwania życia składają się z kilku funkcji względem wieku, związanych ze sobą matematycznie (m.in. liczba dożywających, liczba zmarłych, prawdopodobieństwo zgonu, przeciętne dalsze trwanie życia), określających teoretyczny proces wymierania populacji w miarę jej starzenia się. Wartości tych funkcji oblicza się na podstawie liczby zgonów i liczby ludności według płci i wieku, zaobserwowanych w danym okresie (przeważnie 1 roku).

Podstawą do obliczenia pełnych tablic trwania życia jest:

- liczba osób zmarłych w danym roku pogrupowana według roku urodzenia i wieku ukończonego,

- liczby urodzeń w danym roku,

- ludności według roczników wieku – na koniec lat danego roku i roku poprzedniego.

Tablice trwania życia od 2012 r. zostały opracowane na podstawie bilansów stanu i struktury ludności wyprowadzonych na bazie wyników NSP2011 roku. Ponadto wprowadzona została zmiana kategorii ludności stałej, stosowanej dotychczas w obliczeniach intensywności zgonów oraz innych zjawisk demograficznych, na ludność faktyczną zamieszkałą lub przebywającą na danym obszarze przez okres powyżej 3 miesięcy.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny