Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Użytki rolne

Do powierzchni użytków rolnych zalicza się powierzchnię: gruntów ornych, ogrodów przydomowych, upraw trwałych w tym sadów, łąk i pastwisk oraz pozostałych użytków

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny