Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Ceny stałe

Ceny stałe (w statystyce zwane również cenami porównywalnymi lub niezmiennymi) - służą do ustalania zmian fizycznych rozmiarów zagregowanych wielkości ekonomicznych (produkcji, sprzedaży, spożycia) w ujęciu wartościowym. Pozwalają wyeliminować wpływ zmian cen bieżących na dynamikę badanych kategorii i zapewniają porównywalność przy zmianach ich fizycznych rozmiarów w różnych okresach.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny