Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Wskaźniki obciążenia demograficznego

Wskaźniki obrazujące relacje liczebności ludności w grupach wieku wynikających z ustawowej zdolności do pracy: ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Wartość podawana w przeliczeniu na 100 osób.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny