Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Wydatki powiatów w dziale Transport

Wydatki z budżetów powiatów poniesione na wszystkie rodzaje dróg w dziale Transport w rozdziałach: 60005 (autostrady płatne), 60011 (drogi publiczne krajowe), 60013 (drogi publiczne wojewódzkie), 60014 (drogi publiczne powiatowe), 60015 (drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne), 60016 (drogi publiczne gminne) klasyfikacji budżetowej.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny